Zvarovne

Odsávanie dymu od zvárania

Prečo aplikovať odsávanie dymu od zvárania?

Zváranie je proces, pri ktorom vznikajú výrony dymu, ktoré obsahujú zložky poškodzujúce zdravie pracovníka.
Tieto sú prítomné v dýchacej zóne pracovníka, čo je nežiaduce. Odsávacie a filtračné zariadenie má za úlohu odsávanie dymu z priestoru zvárania a tým zamedziť jeho výskytu v dýchacej zóne pracovníka.

Ako aplikovať odsávanie dymu od zvárania?

Pre odsávanie dymu od zvárania musia byť použité vhodné odsávacie prípravky tak, aby bolo dosiahnuto maximálneho účinku odsávania pri čo najnižších prevádzkových nákladoch.

Bežne používame odsávacie digestore, odsávacie zákryty a klobúky. Vo výnimočných prípadoch používame i odsávacie ramená. Pre odsávanie dymu od zvárania sú jednotlivé pracoviská spojené centrálnym odsávacím potrubím, ktoré zabezpečuje odsávanie dymu a jeho vedenie do centrálneho odsávacieho a filtračného zariadenia, kde dochádza k odlúčeniu škodlivín z odsávanej vzdušniny.

Čistý prefiltrovaný vzduch je vedený v lete do vonkajšie prostredia a v zime späť do priestoru haly čím je dosiahnuto výraznej úspory za vykurovanie.

Voľba zariadenia pre odsávanie dymu od zvárania

Ukazovateľa toho, či bolo na odsávanie dymu od zvárania zvolené správne odsávacie a filtračné zariadenie, sú jeho prevádzkové náklady a výkonová stálosť.

Príklad nesprávnej voľby odsávacieho a filtračného zariadenia:

U zariadenia nevhodnej konštrukcie dochádza aj cez jeho automatickú regeneráciu k usadeniu filtračného média a zariadenia vyžaduje pravidelné nákladné čistenie spojené s  častou výmenou drahého filtračného média. Nie je výnimkou, že prevádzkovatelia zamestnávajú osobu, alebo aj najímajú firmu, ktorá sa o odsávanie zvarovne celoročne stará (náklady sú v státisícoch Kč). Pravdou je, že prevádzkovatelia tieto dodatočné náklady platiť vôbec nemusia, vďaka správnej voľbe zariadenia – o ktorom bohužiaľ nevedia.

Príklad správnej voľby odsávacieho a filtračného zariadenia:

Zariadenie disponuje kontinuálnym odsávacím výkonom po celú dobu životnosti filtračného média, ktorá je minimálne 15000 – 20000 prevádzkových hodín bez nutnosti čistenia. Zariadenie vyžaduje iba občasné vizuálne kontroly.

TECHNICKÉ NÁVRHY

centrálne odsávanie zvarovne, rekonštrukcia odsávanie zvarovne

Ing. Radek Veselý +420 725 745 300


Referenčné fotografie:

Centrálne odsávanie zvarovne
Centrálne odsávanie dymu od zvárania
Zvarovne
Centrálne odsávanie zvarovne
Centrálne odsávanie dymu od zvárania
Zváranie
Centrálne odsávanie zvarovne
Centrálne odsávanie dymu od zvárania
Zvarovne
Centrálne odsávanie zvarovne
Centrálne odsávanie dymu od zvárania
Zváranie
Centrálne odsávanie dymu od zvárania
Centrálne odsávanie zvarovne
DOPORUČENÁ ZARIADENIA
CARM GH
REFERENCIE
Zvarovne
© 2010  |  CIPRES FILTR BRNO s.r.o., Rebešovická 13, 643 00 Brno - Chrlice
Vygenerováno Marketingovým a publikačným Systémom Animáto. Vytvorilo www.animato.cz.